Učitava se

Kucajte za pretragu

Raspisuje se Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Zlatiborski okrug

Raspisuje se Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Podeli

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom

Javni poziv za dodelu subvencije za samozaposljavanje u 2018. godini raspisuju Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Užice.

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2018._godini_-_ipa_2013.cid44697?page=4

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Užice u Užicu i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe i Grada Užica, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15. juna.

 foto izvor: Grad Užice

Pre uključivanja u program Nacionalna služba će vršiti proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se filijali Užice, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Užice ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da:

– je prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe u Užicu;

– je završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;

– je izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;

– je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

– planira osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos, na području Grada Užica.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

– za osnivanje udruženja;

– ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane  mogu se dobiti u filijali Užice, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;

– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;

– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;

– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i

– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;

– fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG);

– fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;

– fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;

– sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;

– fotokopija/očitana lična karta žiranta;

– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×