Učitava se

Kucajte za pretragu

Danas je Svetski dan autizma – Mogu da učim, mogu da radim!

Srbija i region Užice Zlatiborski okrug

Danas je Svetski dan autizma – Mogu da učim, mogu da radim!

Podeli

,,Mogu da učim, mogu da radim“ je ovogodišnji slogan kampanje povodom obeležavanja 2.
aprila, Svetskog dana autizma.
„Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa Autiumom“, čiji je član i „Užičko udruženje za
pomoć osobama sa autizmom“, je ravnopravni član velike porodice – Autizma Evrope,
međunarodne asocijacije, čiji je osnovni cilj da unapredi i zaštitom prava osoba sa autizmom, sa
ciljem što kvalitetnijeg i bezbednijeg života ovih osoba.
Prema statistici ove organizacije, autizam pogađa jednu od 100 osoba, što znači da u Evropi
trenutno živi više od 5 miliona osoba sa nekim od problema iz spektra autizma. U Srbiji ne
postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, ali se prema nekim izvorima može govoriti o
približnom broju od 2.500 osoba sa ovim problemom.
Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, osobe sa autizmom i njihove porodice i dalje
misle da javnost ovo stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima
i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje ovih osoba u društvo. Tako se osobe sa
autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom nepristupačnosti, sa izolacijom u
društvu u celini, što pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.
Ključne poruke ovogodišnje kampanje su:
– Potreba za formiranjem Nacionalnog registra za osobe sa autizmom. Postojanje takvog registra
bi omogućilo lakše ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.
– Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do
najstarijeg doba, od dijagnostike do lečenja i stanovamja.
– Razvijanje servisa podrške poput dnevnih boravaka, predah usluge, asistenata u porodici, ličnih
pratilaca, formiranja malih domskih zajednica, satanovanje uz podršku i njihova sistemska
implementacija.
– Razumevanje osoba sa autizmom je prvi korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu.
– Bolja saradnja sa udruženjima roditelja osoba sa autizmom, kako bi se zajedno identifikovale
potrebe i uklonile barijere sa kojima se susreću, usvojili inovativna rešenja i izgradili pristupačno
društvo.
– Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente. Zato su znanje i informisanost
ključ kojim se može otvoriti put ka rastu, razoju i izražavanju punog potencijala ovog dela
društva.
– Neophodno je napraviti pristupačno društvo – u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite,
usluge socijalne zaštite i zapošljavanju.
Zato još jednom pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost
da se konsultuju i sarađuju sa ljudima iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju,
kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa
Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×